Bliv traumeterapeut

Den bedste måde du kan få succes som terapeut på er, at skabe heling for de klienter, du møder i din praksis.

Den 1 årige efteruddannelse i traumeterapi giver dig virkningsfulde værktøjer og viden til at opnå det. 

På træningen til traumeterapeut lærer du, hvordan du mest virksomt arbejder med de erfaringer som dine klienter har gemt af vejen – i sindets tidslommer – fordi det er der potentialet for heling er størst.

Uddannelsen er funderet i nyere neuropsykologisk teori og praksis og vores undervisere har mange års erfaring inden for det traumeterapeutiske område. 

Som kursist bliver du en del af et støttende og motiverende fællesskab af ligesindede, der har det tilfælles, at være dedikerede i at ville skabe heling og bevidsthed for mennesker.

GRATIS 1-DAGS INTROKURSUS I TRAUMEHELING

Kunne du tænke dig at se om vores uddannelse kunne være noget for dig?

Så kom med på introkursus.

På vores introkursus, vil du lære om de nyeste og mest virksomme praksisser inden for traumeterapi. Særligt vil vi give en intro til “Parts Work” og “Bilateral Stimulation” som er de primære metore der undervises i på uddannelsen.

Du vil få mulighed for at opleve, hvordan du kan bruge de ovennævnte metoder i praksis, gennem øvelser og teknikker og samtidig få en fornemmelse af, om vores 1-årige traumeterapeutuddannelse er noget for dig.

Intro kurser i 2023:

Lørdag d. 15. april kl. 10-15.
Lørdag d. 10. juni kl. 10-15.

Sted: 

Gråbrødre Torv 14B
1154 København K

Intro kurset er gratis at deltage i men kræver tilmelding!

 

TILMELD DIG INTROKURSUS – DET ER GRATIS 

Datoer for modulerne

NÆSTE UDDANNELSE STARTER 1. SEPTEMBER 2023

Modul 1: Den røde tråd i traumeheling og Parts Work
1., 2., 3. September 2023

Modul 2: Den røde tråd i traumeheling og Parts Work
13., 14., 15. Oktober 2023

Modul 3: Den røde tråd i traumeheling og Parts Work
24., 25., 26. November 2023

Modul 4: Bilateral Stimulation
6., 7. Januar 2024

Modul 5: Bilateral stimulation
17., 18. Februar 2024

Modul 6: Integration af metoder
16., 17. Marts 2024

Modul 7: Certificering
25., 26. Maj 2024

+ 4 supervisionsdage á 4 timer der aftales på holdet.

Tidspunkter: Fredage kl. 15-21, lørdagekl. 10-17.30 og søndage kl. 10-16.

Pris for hele uddannelsen: 26.500,-

Du kan vælge at betale i 4 rater. Ønsker du en anden betalingsordning, kan du kontakte os for en individuel aftale.

TILMELD DIG UDDANNELSEN

METODERNE DU LÆRER AT MESTRE PÅ UDDANNELSEN

Den røde tråd i traumeheling

Som terapeuter oplever vi ofte, at vores klienter kommer ind ad døren med en blanding af nutidige problematikker, der forvikler sig ind i fortiden. Det kan være en udfordring at følge den røde tråd. 

I kølvandet på de problematikker vores klienter kommer i terapi med er der ofte traumer. Et traume er ikke det, der skete i en bestemt situation, men det aftryk, der opstod i sindet som konsekvens af det der skete. 

Jo bedre vi er til at danne os et overblik over de traumer, der ligger til grund for en klients problematikker samt de ressourser og beskyttelsessystemer en klient har med sig. Jo bedre kan vi guide opmærksomheden de rette steder hen og opnå størst mulig helende virkning af den terapeutiske proces.

På vej gennem det tågede, ukendte og urummelige er det vigtigt, at have gode pejlemærker. Det giver både vores klienter og os selv håb og tillid. Uvurderlige juveler i helingsprocessen.

Du lærer:  

 • At danne et overblik over en klients traume netværk
 • En neuroaffektiv model over sindet
 • En hukommelses baseret forståelse af traumer 
 • At skelne mellem episodiske traumer og tilknytningstraumer 
 • At danne sig et overblik og indblik i en klients tilknytning
 • At kortlægge en klients ubevidste tilknytningskontrakt
 • At bygge bro mellem nutidige kropslige sansninger og episodiske traumatiske hændelser
 • At kortlægge en klienters traumer og vurdere hvor og i hvilken rækkefølge det er vigtigt at fokusere terapien
 • En bred vifte af metoder til at evaluere og synliggøre terapeutiske fremskridt

Samtidig får du værktøjer til at ressource dine klienter med

Parts work

Sindet består af forskellige dele og det er langt fra alle dele af os, der er inden for den frie viljes rækkevidde.

For eksempel kan vi finde på at spænde op i kroppen selvom vi har lyst til at slappe af eller vi kan holde os selv fast i afhængighed selv om vi ønsker at være frie.

Sindet har altså flere dele, der kan være i modstrid med hinanden. Hvad der er endnu mere interessant er, at sindets dele har forskellige funktioner.

De samler sig og skaber tidslommer for at afskærme os fra det urummelige som vi ikke har kunnet forholde os til – altså vores traumer – og det er i de mørkeste og mest afsondrede tidslommer i sindet, vi rummer mest indkapslet lys og livskraft.

Med metoden Parts Work er det muligt igen at få lys, luft, liv og bevægelse ind i sindets tidslommer og få forsvundne og forstummede dele af os tilbage igen.

Du lærer hvordan du med en klient giver de forstummede dele en stemme igen og frisætte store mængder af livsenergi. Tid alene gør det ikke. Sindet skal hjælpes på vej, for at helingen kan finde sted.

Du lærer, ikke bare hvordan du kan skabe tillid til de beskyttende dele af sindet eller, hvordan du forbinder klienten med sine ressourcer, men hvordan du faciliterer heling for de dele af psyken, der bærer på traumer.

Metoden gør dig i stand til at arbejde virkningsfuldt med:

● Selvledelse
● Selvværd
● Skam
● Magtesløshed
● Selvkritik
● Uro, angst og præstations temaer
● Samt afhængighedsproblematikker.

Alt sammen temaer, der knytter sig til traumer.

Bilateral stimulation

Metoden Bilateral stimulation er en proces hvor man, mens en klient holder sin opmærksomhed på en traume erindring, aktiverer klientens sanser skiftevis fra side til side.

Det virksomme ved det er, at klientens opmærksomhed bliver ‘beskattet’ så det bliver muligt for klienten at være i kontakt med en traume-erindring i længere tid og mere detaljeret end ellers.

Det giver klienten anledning til at gen-forholde sig til et traume uden, at blive overvældet.

Undervejs, i en proces med bilateral stimulation, skabes der forbindelse mellem kropslige, følelsesmæssige indtryk af traumet, der primært er forbundet med netværk i højre hjernehalvdel og sekventielle, narrative erindringsspor, der primært er forbundet med netværk i venstre hjernehalvdel.

Efterhånden som informationer fra de to netværk samler sig bliver traumet helet.

Øjnenes pupiller bevæger sig, under bilateral stimulation, ligesom de også gør under REM søvn mens vi drømmer, hvilket også tilskrives en del af effekten. 

Du lærer:

 • At hjælpe en klient med at spore sammenhængen mellem nutidige reaktioner, symptomer og udfordringer og traumatiserende hændelser 
 • At hjælpe en klient til at fremkalde et nedkog af en traumatisk erindring uden at gå ind i historien om hvad der skete
 • At genskabe bevægelse og kontakt, hvis klienten blokerer undervejs
 • At afrunde en proces, der ikke er helt forløst inden for rammen af sessionen – for at kunne genoptage den igen senere
 • At holde processen på sporet uden at blande dig for meget
 • At støtte en klient i at forbinde sig med sindets selvhelbredende kræfter
 • At skabe forbindelse mellem sansninger, kropsfornemmelser, tanker, følelser og selvbilleder på måder, der støtter klientens processering.

Sådan navigerer vi i traumer i Skolen for helingskunst

Et traume er det aftryk, der opstår i sindet som følge af en u-rummelig oplevelse. Et traume er altså ikke det som sker i en bestemt situation, men snarere sindets reaktion på det der sker. To personer kan være ude for den samme situation, men det er kun den ene af dem, der får et traume som reaktion på oplevelsen.

Traumet opstår når sindet automatisk vurderer, at det ikke kan respondere på, imødegå, komme ud af eller rumme en bestemt oplevelse. Når det, der sker gør os handlingslammede eller er så overvældende, at vi ikke kan være i det.

Traumer kan opstå som reaktion på noget, der sker. For eksempel et overgreb eller en voldsom hændelse, ulykke, krig eller katastrofe.

Traumer kan også opstå som reaktion på noget der ikke sker. For eksempel som reaktion på svigt, hvor nogen skulle have været der og givet omsorg, nærhed, kærlighed eller opbakning, men hvor det ikke skete.

Den selvfølelse der er indfoldet i den tidskapsel der indeholder traume erfaringen driver rundt i sindet, med mange negative følger så længe traumet endnu ikke er helet.

Du kan som behandler bidrage til helingen af traumer hos dine klienter, med den rette støtte, forståelse og værktøjer.

Traumer optræder på samme tid i alle aspekter af sindet. Sindet er psykenkroppen og vores relationer som sammenhængende netværk.

Uddannelsen til traumeterapeut har til formål, at sætte dig i stand til at hele traumer. Fokus for uddannelsen er, at du i praksis skal kunne navigere i komplekse traumer og mestre metoderne til heling.

Traumer i psyken

Traumer optræder i psyken som negative baggrundsfølelser der kaprer vores opmærksomhed og underminerer vores følelse af tryghed, elskelighed og værdighed.

Heling opstår i psyken som klarhed, overskudsopmærksomhed, hjertelighed og en oplevelse af mestring i forhold til vores indre liv.

Traumer i kroppen

Traumer optræder i kroppen som spændinger, lukninger, hæmninger, indre ubehag, murren, sitren, livløshed, søvnproblemer, inflammation, hovedpine, autoimmune sygdomme og ubalancer.

Heling viser sig i kroppen som flow, velvære, vitalitet og balance.

Traumer i realtioner

Traumer optræder i vores relationer som mistillid, fremmedgørelse, indelukkethed, forstillelse, præstation, passiv aggression, pleasende adfærd, distance, kontrol og afhængighed.

Heling opstår i vores relationer som integritet, leg, forbundethed, individualitet, hjertelighed og nærhed.

AFLYSNINGSPOLITIK:

Din tilmelding til uddannelsen er bindende, så snart du har tilmeldt dig via linket.