Er det nu du skal være med på en radikal og transformerende specialtræning i traumeterapi?

Uddannelsesmodulet i den praktiske træning “Bilateral Stimulation” til traumeheling starter 21. januar 2023

Bilateral stimulation giver klienten et værdifuldt vindue ind til noget, der ellers kan være lukket, låst og fraspaltet og efter en session med bilateral stimulation har mange klienter en oplevelse af at kunne lægge noget bag sig, der har spøgt i sindet i mange år. 

Datoer og tidspunkt:

1. del:
21. -22. januar 2023
Lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16.00

2. del:
25. – 26. marts 2023

Lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16.00

+ Gruppesupervision a 4 timer i grupper på max 5 personer. Datoer og grupper sættes og aftales på holdet.

Sted: 

Gråbrødre Torv 14B
1154 København K

Pris:

9.000,00 kr.

 

Bliv certificeret traumeterapeut

Gennem 3 moduler lærer du de mest virksomme metoder til heling af traumer

Det kan lade sig gøre at frigøre den bevidsthed, der er låst inde i vores traumer på en måde – hvor vi ikke bare overkommer de negative mønstre og symptomer, men heler det grundlæggende traumatiske aftryk i sindet. Der er brug for terapeuter, der kan facilitere traumeheling. 

Derfor har vi designet en efteruddannelse i traumeterapi, hvor du på et praktisk plan lærer at mestre de mest virksomme metoder til heling af traumer. Uanset som du i forvejen er psykoterapeut, psykolog, kropsterapeut eller har en anden professionel bagrund. Så kan du søge om optagelse på uddannelsen.

Certificering

Er du psykoterapeut, psykolog, kropsterapeut eller arbejder du på anden måde professionelt med mennesker og kunne du tænke dig at blive en dygtig traumeterapeut?

Du kan gå op til certificering efter at have gennemført vores to metodetræninger “Parts Work” og “Bilateral Stimulation” samt case konceptualiseringsmodulet “Den røde tråd i traumeheling”.

Certificering består af en videodemo af en session, en opgave og en eksaminering a 45 minutters varighed. Du kan blive certificeret 30 dage efter at vi har modtaget din opgave.

  • Uddannelsen er berammet til 1 år.
  • Uddannelsesdage foregår primært i weekender og i København.
  • Det er uforpligtende at søge om optagelse.

Det er første gang at jeg sidder med følelsen af,  at være beæret over at have afsluttet et kursus. Det har været en game changer for mit virke som terapeut og underviser at være på skolen for helingskunst” 

– Andreas; Psykoterapeut

Den røde tråd i traumeheling

På træningen lærer vi dig at spore hvilke underliggende traumer der er vigtige at bearbejde og i hvilken rækkefølge, for at give klienten bedst mulig virkning af terapien.

Jo bedre vi er til at danne os et overblik over de traumer, der ligger til grund for en klients problematikker samt de ressourser og beskyttelsessystemer en klient har med sig. Jo bedre kan vi guide opmærksomheden de rette steder hen og opnå størst mulig helende virkning af den terapeutiske proces.

Nye datoer i 2023 kommer snart

Pris: 4.700,-

Bilateral stimulation

Med bilateral stimulation, kan du hjælpe dine klienter med at hele traumer fra svigt og overgreb. 

Det virksomme ved bilateral stimulation er, at mens noget af klientens opmærksomhed er optaget af sansestimuleringen, kan de ellers urummelge indtryk fra den traumatiserende situation gradvis strømme ind i opmærksomheden og bearbejdes.

1. del: 21. -22. januar 2023
2. del: 25. – 26. marts 2023

+ Gruppesupervision a 4 timer i grupper på max 5 personer

Pris: 9.000,-

Parts work

Sindet har flere dele, der kan være i modstrid med hinanden. Sindets dele har samtidig forskellige funktioner.

De samler sig og skaber tidslommer for at afskærme os fra det urummelige som vi ikke har kunnet forholde os til – altså vores traumer.

Med parts work lærer du at give de forstummede dele en stemme igen og frisætte store mængder af livsenergi.

1. del: 21. – 23. april 2023
2. del: 26. – 28. maj 2023
3. del: 23. – 25 juni 2023

Pris: 13.500,-

Sådan navigerer vi i traumer i Skolen for helingskunst

Traumer optræder på samme tid i alle aspekter af sindet. Sindet er psykenkroppen og vores relationer som sammenhængende netværk.

Modulerne (Den røde tråd i traumeheling, Parts work og Bilateral stimulation) har til formål, at sætte dig i stand til at hele traumer. Fokus for uddannelsen er, at du i praksis skal kunne navigere i komplekse traumer og mestre metoderne til heling.

Traumer i psyken

Traumer optræder i psyken som negative baggrundsfølelser og kaprer vores opmærksomhed og underminerer vores følelse af tryghed, elskelighed og værdighed.

Heling opstår i psyken som klarhed, overskudsopmærksomhed, hjertelighed og en oplevelse af mestring i forhold til vores indre liv.

Traumer i kroppen

Traumer optræder i kroppen som spændinger, lukninger, hæmninger, indre ubehag, murren, sitren, livløshed, søvnproblemer, inflammation, hovedpine, autoimmune sygdomme og ubalancer.

Heling viser sig i kroppen som flow, velvære, vitalitet og balance.

Traumer i realtioner

Traumer optræder i vores relationer som mistillid, fremmedgørelse, indelukkethed, forstillelse, præstation, passiv aggression, pleasende adfærd, distance, kontrol og afhængighed.

Heling opstår i vores relationer som integritet, leg, forbundethed, individualitet, hjertelighed og nærhed.

Hvem møder du i Skolen for Helingskunst?

Niklas Thrane

Niklas møder du som primær underviser på modulerne. Han bidrager med sin mange års erfaring og viden og er grundlægger af Skolen for Helingskunst.

Læs mere om Niklas her: OM OS

Amela Thrane

Du vil møde Amela på uddannelsen, som assistent til Niklas, hvor hun holder et kærligt rum og bidrager med hendes store erfaring og viden som praktiserende integral psykoterapeut.

Ditte Brændgaard

Ditte vil du oftest møde når du modtager en mail fra os. Hun bidrager til Skolen for helingskunst’s hjemmeside, administration og vores kommunikation.

“Det er de mørkeste steder i sindet,
at vi rummer mest indkapslet lys. 
Med helingsorienteret traumeterapi
er det muligt at hele fortidens sår på en måde,
der gør det muligt at slippe gamle mønstre
og bevæge sig fremad i en bevægelse mod mere.”

– Niklas Thrane

Er det nu du skal være med på en radikal og transformerende specialtræning i traumeterapi?

Uddannelsesmodulet i den praktiske træning “Bilateral Stimulation” til traumeheling starter 21. januar 2023

Bilateral stimulation giver klienten et værdifuldt vindue ind til noget, der ellers kan være lukket, låst og fraspaltet og efter en session med bilateral stimulation har mange klienter en oplevelse af at kunne lægge noget bag sig, der har spøgt i sindet i mange år. 

Datoer og tidspunkt:

1. del:
21. -22. januar 2023
Lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16.00

2. del:
25. – 26. marts 2023

Lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16.00

+ Gruppesupervision a 4 timer i grupper på max 5 personer. Datoer og grupper sættes og aftales på holdet.

Sted: 

Gråbrødre Torv 14B
1154 København K

Pris:

9.000,00 kr.

 

Bliv certificeret traumeterapeut

Gennem 3 moduler lærer du de mest virksomme metoder til heling af traumer

Det kan lade sig gøre at frigøre den bevidsthed, der er låst inde i vores traumer på en måde – hvor vi ikke bare overkommer de negative mønstre og symptomer, men heler det grundlæggende traumatiske aftryk i sindet. Der er brug for terapeuter, der kan facilitere traumeheling. 

Derfor har vi designet en efteruddannelse i traumeterapi, hvor du på et praktisk plan lærer at mestre de mest virksomme metoder til heling af traumer. Uanset som du i forvejen er psykoterapeut, psykolog, kropsterapeut eller har en anden professionel bagrund. Så kan du søge om optagelse på uddannelsen.

Certificering

Er du psykoterapeut, psykolog, kropsterapeut eller arbejder du på anden måde professionelt med mennesker og kunne du tænke dig at blive en dygtig traumeterapeut?

Du kan gå op til certificering efter at have gennemført vores to metodetræninger “Parts Work” og “Bilateral Stimulation” samt case konceptualiseringsmodulet “Den røde tråd i traumeheling”.

Certificering består af en videodemo af en session, en opgave og en eksaminering a 45 minutters varighed. Du kan blive certificeret 30 dage efter at vi har modtaget din opgave.

  • Uddannelsen er berammet til 1 år.
  • Uddannelsesdage foregår primært i weekender og i København.
  • Det er uforpligtende at søge om optagelse.

“Det er første gang at jeg sidder med følelsen af,  at være beæret over at have afsluttet et kursus. Det har været en game changer for mit virke som terapeut og underviser at være på skolen for helingskunst” 

– Andreas; Psykoterapeut

Vores 3 moduler

Den røde tråd i traumeheling

På træningen lærer vi dig at spore hvilke underliggende traumer der er vigtige at bearbejde og i hvilken rækkefølge, for at give klienten bedst mulig virkning af terapien.

Jo flere vinkler, medier og modaliteter vi kan belyse en klients traumer gennem jo bedre kan vi afdække, hvordan heling ser ud og jo bedre kan vi hjælpe vores klienter på rette vej.

Nye datoer i 2023 kommer snart

Pris: 4.700,-

Bilateral stimulation

Med bilateral stimulation, kan du hjælpe dine klienter med at hele traumer fra svigt og overgreb. 

Det virksomme ved bilateral stimulation er, at mens noget af klientens opmærksomhed er optaget af sansestimuleringen, kan de ellers urummelge indtryk fra den traumatiserende situation gradvis strømme ind i opmærksomheden og bearbejdes.

1. del: 21. -22. januar 2023
2. del: 25. – 26. marts 2023

+ Gruppesupervision a 4 timer i grupper på max 5 personer

Pris: 9.000,-

Parts work

Sindet har flere dele, der kan være i modstrid med hinanden. Sindets dele har samtidig forskellige funktioner.

De samler sig og skaber tidslommer for at afskærme os fra det urummelige som vi ikke har kunnet forholde os til – altså vores traumer.

Med parts work lærer du at give de forstummede dele en stemme igen og frisætte store mængder af livsenergi.

1. del: 21. – 23. april 2023
2 del: 26. – 28. maj 2023
3 del: 23. – 25 juni 2023

Pris: 13.500,-

Sådan navigerer vi i traumer i Skolen for helingskunst

Traumer optræder på samme tid i alle aspekter af sindet. Sindet er psykenkroppen og vores relationer som sammenhængende netværk.

Modulerne (Den røde tråd i traumeheling, Parts work og Bilateral stimulation) har til formål, at sætte dig i stand til at hele traumer. Fokus for uddannelsen er, at du i praksis skal kunne navigere i komplekse traumer og mestre metoderne til heling.

Traumer i psyken

Traumer optræder i psyken som negative baggrundsfølelser og kapre vores opmærksomhed og underminere vores følelse af tryghed, elskelighed og værdighed.

Heling opstår i psyken som klarhed, overskudsopmærksomhed, hjertelighed og en oplevelse af mestring i forhold til vores indre liv.

Traumer i kroppen

Traumer optræder i kroppen som spændinger, søvnproblemer, hovedpine, autoimmune sygdomme og ubalancer.

Heling viser sig i kroppen som flow, velvære, vitalitet og balance.

Traumer i realtioner

Traumer optræder i vores relationer som mistillid, fremmedgørelse, distance og afhængighed.

Heling opstår i vores relationer med hinanden, som integritet, leg og nærhed.

Hvem møder du i Skolen for Helingskunst?

Niklas Thrane

Niklas møder du som primær underviser på modulerne. Han bidrager med sin mange års erfaring og viden og er grundlægger af Skolen for Helingskunst.

Læs mere om Niklas her: OM OS

Amela Thrane

Du vil møde Amela på uddannelsen, som assistent til Niklas, hvor hun holder et kærligt rum og bidrager med hendes store erfaring og viden som praktiserende integral psykoterapeut.

Ditte Brændgaard

Ditte vil du oftest møde når du modtager en mail fra os. Hun bidrager til Skolen for helingskunst’s hjemmeside, administration og vores kommunikation.

“Det er de mørkeste steder i sindet, at vi rummer mest indkapslet lys.
Med helingsorienteret traumeterapi 
er det muligt at hele fortidens sår på en måde,der gør det muligt at slippe gamle mønstre
og bevæge sig fremad i en bevægelse mod mere.”

– Niklas Thrane